رقابت فتح پرچم – شریف ۹۴- برنامه‌نویسی امن- ۲

secure coding sharif ctf6

در مسابقه‌ی دور ششم ۲۰۱۶ دو سوال برنامه‌نویسی امن، ارایه شده بود. سوال اول که یک سوال ۱۰۰ امتیازی و ساده بود را در اینجا بررسی کردیم اما در ادامه قصد دارم سوال ۳۰۰ امتیازی را بررسی کنیم. همچون سایر

هکر اسکریپت

devnull-hacker-script

چندی قبل همکاری داشتیم که مجبور بود ماهانه گزارشی تهیه کنه. این اواخر گزارشها داشتند کاملا فرمالیته و یک فرم می‌شدند. چند هفته‌ی قبل این دوست و همکار قدیمی را دیدم.  وسط حرفهامون جویا گزارش نویسی هاش شدم. گفت یک