مسابقات فتح پرچم

فتح پرچم – شریف ۹۴- برنامه‌نویسی امن

چند سالی هست که در رقابت های شریف سوالاتی با عنوان برنامه نویسی امن (secure coding) مشاهده می‌شود. قالب کلی این سوالات به این شکل هست که کد یک برنامه‌ داده می‌شود و از شرکت کنندگان خواسته می‌شود  ...

بیشتر بخوانید